✨พฤติกรรมการซื้อของคนไทยในปะจจุบัน✨

✨พฤติกรรมการซื้อขอคนไทย✨

❤️75% เลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่ชอบและเชื่อ (Brand Loyalty)
❤️74% เลือกซื้อสินค้าจากคุณภาพมากกว่าราคา (Quality)
❤️62% อ่านข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ(Label)

👉สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : https://shorturl.asia/L8WRM
Instagram : https://bit.ly/3zq0M1i
TikTok : https://bit.ly/3AYwOmn
LINE : https://bit.ly/3NO5k5r